Τακτική Γενική Συνέλευση Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.

13/05/2024

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ

 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

  ΡΟΔΟΠΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη-δικηγόροι του σωματείου με την επωνυμία <<Λογαριασμός Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Ροδόπης (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)>>, που εδρεύει στην Κομοτηνή (Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής), να προσέλθουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην Κομοτηνή, στο Δικαστικό Μέγαρο και στην αίθουσα του ακροατηρίου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κομοτηνής, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Έγκριση Απολογισμού διαχειριστικής περιόδου 1-1-2023 έως 31-12-2023 καθώς και Προϋπολογισμού χρήσης 2024.
  2. Επικύρωση - Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ για κάλυψη των ασφαλίστρων των άμεσα ασφαλισμένων μελών του στην ομαδική νοσοκομειακή σύμβαση με την Generali για το 1ο και το 2ο εξάμηνο του 2024.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την 27η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο και ώρα 12:00.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ελένη Λιβεριάδου                                                            Ελένη Κλωνίδου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ