Τακτική Γενική Συνέλευση Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.

30/01/2023

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

           ΡΟΔΟΠΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη-δικηγόροι του σωματείου με την επωνυμία <<Λογαριασμός Ενισχύσεως και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ροδόπης (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)>>, που εδρεύει στην Κομοτηνή (Δικαστικό Μέγαρο), να προσέλθουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην Κομοτηνή, στο Δικαστικό Μέγαρο και στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κομοτηνής, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Έγκριση απολογισμού χρήσεως 2022 καθώς και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των Αρχαιρεσιών της 12ης Μαρτίου 2023, προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και νέου Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του σωματείου.
  3. Επικύρωση – Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ για κάλυψη των  ασφαλίστρων των άμεσα ασφαλισμένων μελών του στην ομαδική νοσοκομειακή σύμβαση με την  Generali για 1ο και 2ο εξάμηνο του 2023.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την 9η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Άννα Αποστολίδου                                            Ελένη Λιβεριάδου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ