Προκήρυξη Επιμελητηρίου Κυκλάδων για πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη-Δικηγόρου στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου

14/07/2021

Επισυνάπτεται προκήρυξη και περίληψη αυτής για την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης επιστημονικού συνεργάτη - δικηγόρου πλήρους απασχόλησης με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Συνημμένα:

Προκήρυξη Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Περίληψη Προκήρυξης Επιμελητηρίου Κυκλάδων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ