Προκήρυξη Επιμελητηρίου Ημαθίας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου

30/11/2022

Επισυνάπτεται διαβιβαστικό και προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Συνημμένα:

Διαβιβαστικό-Προκ.Επιμελ.Ημαθίας

Προκήρυξη Επιμελητηρίου Ημαθίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ