Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2022

26/04/2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Γ΄ 921/18-04-2022 δημοσιεύθηκε η με αριθμό 15081οικ./14-04-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2022» (ΑΔΑ: 6ΟΕΞΩ-Π36).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ