Πρόγραμμα Σεμιναρίων Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ 2023

13/10/2023

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει για τους Ασκούμενους Δικηγόρους ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εντατικών σεμιναρίων (48 ωρών), κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες 18:00 – 22:00.

Τα σεμινάρια θα επικεντρωθούν στην επίλυση πρακτικών θεμάτων, αντίστοιχων με αυτά που τίθεται στο διαγωνισμό, ενώ θα αναπτυχθούν και τα γραπτά Θέματα Εξετάσεων των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων (2015-2023).

Η επιλογή των εισηγητών μας έγινε με βάση την εξειδίκευση και την εμπειρία από τη συμμετοχή τους σε σχετικά σεμινάρια ή/και ως μέλη κεντρικών επιτροπών / οργανωτικών επιτροπών / ομάδων βαθμολόγησης στον ίδιο το διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν:
α) είτε με φυσική παρουσία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Αίθουσα Σεμιναρίων, 3ος όροφος - νέο κτήριο).
β) είτε με τηλεδιάσκεψη (λαμβάνοντας πρόσκληση συμμετοχής -μισή ώρα πριν από την έναρξη- στο email που θα δηλώσουν κατά την εγγραφή τους).

Εγγραφές - δηλώσεις συμμετοχής: http://www.olomeleia.gr/ >> Αιτήσεις >> Αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια Ασκούμενων Δικηγόρων.

Τα σεμινάρια δύνανται να παρακολουθήσουν οι Ασκούμενοι Δικηγόροι όλης της Χώρας που θα συμμετάσχουν σε αυτόν ή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.

Το πρόγραμμα επιμελήθηκε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Αλέξανδρος Μαντζούτσος

Καλή επιτυχία σε όλες-όλους!


Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ
Δημήτρης Κ. Βερβεσός


***


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Β΄ 2023)


1) ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ


Α) Τρίτη 17/10: Συνταγματικό Δίκαιο – Γενικό Διοικητικό Δίκαιο – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Μανώλης Βελεγράκης, Δικηγόρος – DEA, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Νικόλαος Μάλαμας, Δικηγόρος – Υπ. Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, ΔΜΣ Δημοσίου Χρηματοπιστωτικού Δικαίου ΕΚΠΑ, Αρχισυντάκτης Νομικού Παλμού


Β) Τετάρτη 18/10: Συμβούλιο της Επικρατείας / Ακυρωτικές Διαφορές

Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Δικηγόρος – ΔΝ, Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, π. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Ελένη Παλιούρα, Δικηγόρος – Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής, Μέλος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων


Γ) Πέμπτη 19/10: Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια / Διοικητικές Διαφορές Ουσίας

Γιώργος Αργυρόπουλος, Δικηγόρος – Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, π. Αντιπρόεδρος ΕΑΝΔΑ

Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Δικηγόρος – ΔΝ, Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, π. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων


2) ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ


Α) Παρασκευή 20/10: Αστικό Δίκαιο

Μαρία Αγγελή, Δικηγόρος, τ. Γενική Γραμματέας ΕΑΝΔΑ

Γαβριήλ Γαβριηλίδης, Δικηγόρος – LLM

Αναστάσιος Θωμαΐδης, Δικηγόρος – Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου ΑΠΘ, Έκτακτος Λέκτορας Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου


Β) Δευτέρα 23/10: Πολιτική Δικονομία

Παντελεήμων Ρεντούλης, Δικηγόρος – ΔΝ, Μέλος ΣΕΠ Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Χριστίνα Τσαγκλή, Δικηγόρος – DEA, Μέλος ΔΣ ΔΣΑ, Υπεύθυνη Νομικού Βήματος – Ισοκράτη

Βασίλειος Χατζηιωάννου, Αν. Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου ΔΠΘ


3) ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ


Α) Τρίτη 24/10: Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Δημήτρης Γκαβέλας, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων

Γιώργος Δήμαρχος, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ

Θέμης Σοφός, ΔΝ - Δικηγόρος, ΓΓ Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΑ


Β) Τετάρτη 25/10: Ειδικό Ποινικό Δίκαιο

Χρήστος Κακλαμάνης, Γενικός Γραμματέας ΔΣΑ, ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Ναταλία Λιαροπούλου, Δικηγόρος με ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και την Εγκληματολογία, Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΔΣΑ


Γ) Πέμπτη 26/10: Ποινική Δικονομία

Νικόλαος Δημητράτος, Αν. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου – Ποινικής Δικονομίας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Θέμης Σοφός, ΔΝ - Δικηγόρος, ΓΓ Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΑ


4) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Α) Παρασκευή 27/10: Γενικό Εμπορικό Δίκαιο – Προσωπικές Εταιρείες – ΙΚΕ

Κωνσταντίνος Λιάννης, Δικηγόρος – LLM Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου

Ελένη Τζούλια, Δικηγόρος – Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου


Β) Δευτέρα 30/10: Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΑΕ – ΕΠΕ) – Αξιόγραφα

Νικόλαος Βερβεσός, Επίκ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

- Έφη Κινινή, Επίκ. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ


5) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Α) Τρίτη 31/10: Ερμηνεία κατ’ άρθρο

Μιχάλης Καλαντζόπουλος, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ - τ. Γενικός Γραμματέας ΔΣΑ, τ. Πρόεδρος ΑΚΚΕΔ «Προμηθέας»

Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Δικηγόρος – ΔΝ, Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, π. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων


Β) Τετάρτη 1/11: Πρακτικά θέματα

Γιώργος Κουτσαγγέλης, Δικηγόρος, Πρόεδρος 3ου Τμήματος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΔΣΑ, τ. Αν. Πρόεδρος Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Γιώργος Μελισσάρης, Δικηγόρος, τ. Πρόεδρος 4ου Τμήματος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΔΣΑ

Νικόλας Παντερμαλής, Δικηγόρος, κάτοχος Διπλώματος στις Διαπραγματεύσεις

Παντελής Στεργιάννης, Δικηγόρος - LLM, Μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ

***

Ο ενημερωμένος Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος διατίθεται δωρεάν, με δυνατότητα εκτύπωσης για χρήση και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων: https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/κώδικας-δικηγόρων-κώδικας-δεοντολογίας-δικηγορικού-λειτουργήματος-ιούνιος-2023

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ