Λ.Ε.Α.Δ. Ροδόπης - Προκήρυξη Αρχαιρεσιών

10/02/2023

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ

 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

  ΡΟΔΟΠΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία <<ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ>>, ορίζουμε ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του σωματείου, την 12η Μαρτίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα από 07.00 μέχρι 19.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης (Δικαστικό Μέγαρο).

Κατόπιν τούτου καλούνται τα μέλη του σωματείου, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (δηλαδή πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία για το Δ.Σ. και δεκαετή για το Ε.Σ.), να δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, τις υποψηφιότητές τους, μέχρι και τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Αποστολίδου                                               Ελένη Λιβεριάδου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ