ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

21/04/2022

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣΡ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Μετά την έναρξη των διαδικασιών απόκτησης απομακρυσμένων ψηφιακών υπογράφων, για όλους τους δικηγόρους, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης άυλων απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπογραφών, χωρίς κόστος, για όλους τους Δικηγόρους, από την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 .

Ο Δικηγόρος/δικαιούχος Ψηφιακής Υπογραφής θα προσκομίζει αποκλειστικά με αυτοπρόσωπη παρουσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης.

Η υποδοχή και ταυτοποίηση θα διενεργείται χωρίς ραντεβού, τηρουμένης της σειράς προσέλευσης των δικηγόρων καθώς και των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων.

Οδηγίες αίτησης και δικαιολογητικά επιτυχούς ταυτοποίησης:

Ο Δικηγόρος εισέρχεται στο portal της Ολομέλειας και επιλέγει: 

  • Ψηφιακές Υπογραφές
  • Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής

- Στην φόρμα εμφανίζονται τα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία ο δικηγόρος καλείτε να συμπληρώσει ή να επικαιροποιήσει επιλέγοντας το banner Επικαιροποίηση Στοιχείων. Τα πεδία ΑΔΤ ή Διαβατήριο και Email είναι υποχρεωτικά (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση των στοιχείων).

- Ο Δικηγόρος εγκρίνει και υποβάλλει την αίτησή του.

- Το ΟΠΣ Ολομέλειας πιστοποιεί την ιδιότητα του δικηγόρου και αποστέλλει το αίτημά του στην Αρχή Εγγραφής (eΓΕΜΗ) για συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης.

- Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο Δικηγόρος λαμβάνει στο email του από την αρχή εγγραφής το έντυπο της αίτησης και το έντυπο όρων συνδρομητή τα οποία εκτυπώνει, θέτει την επαγγελματική του σφραγίδα και υπογράφει:

- Ο Δικηγόρος προσκομίζει στον Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης τα ανωτέρω έντυπα (υπογεγραμμένα και σφραγισμένα) ήτοι:

α) Το έντυπο της αίτησης,

β) Το έντυπο των όρων συνδρομητή και

γ) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας    

Στη συνέχεια οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης  προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Μετά τον ολοκλήρωση των εργασιών από τον ΔΣΡ, ο Δικηγόρος λαμβάνει μήνυμα για συνέχιση και ολοκλήρωση έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αντιμετωπίζετε μπορείτε να απευθύνεστε:

  1. Στους υπαλλήλους του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης.
  2. Στο HelpDesk της αρχής εγγραφής υποβάλλοντας σχετικό Αίτημα Υποστήριξης.
  3. Στο τμήμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης της διαδικασίας έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών και άυλης Ψηφιακής Υπογραφής από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ και το Σάββατο από τις 08:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, πλην Κυριακών και αργιών. Οι Δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο, στον αριθμό κλήσης: 210-2201960

Επισυνάπτουμε τον αναλυτικό οδηγό χρήσης .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ