Δήμος Κατερίνης – Ανάκληση Προκήρυξης για την πρόσληψη δικηγόρων

03/05/2022

Επισυνάπτεται διαβιβαστικό και απόφαση του Δημάρχου Κατερίνης, που αφορά την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 21320/16-07-2021 (ΑΔΑ: Ω3Ψ1ΩΕΤ-ΣΟΗ) Προκήρυξης για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Δικηγόρων, δύο (2) παρ' Αρείω Πάγω και ενός (1) παρ' Εφέταις στο Δήμο Κατερίνης, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής.

Συνημμένα:

Διαβιβαστικό Ανάκλησης Προκήρυξης Δήμου Κατερίνης

Απόφασης Ανάκλησης Προκήρυξης Δήμου Κατερίνης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ