Διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α' 2023

04/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
& ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΄2023

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Α΄ 2023 παρακαλούνται να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά για το διορισμό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:protokolo@justice.gov.gr
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των δικαιολογητικών ταχυδρομικά
στην διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα, προς Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών (Β5). Συγκεκριμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. α) Αίτηση για διορισμό δικηγόρου σε ένα ενιαίο αρχείο pdf.  στο οποίο ως πρώτη σελίδα να είναι η αίτηση διορισμού (υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί την παρούσα ανακοίνωση) στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος και
β) μεγαρόσημο των 3€ (δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας μεγαροσήμων από την υπηρεσία), το οποίο μπορείτε να προμηθεύεστε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm επιλέγοντας: Δικαιοσύνης-Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ-Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ.


2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρο.8 του Ν.1599/1986, περί μη υπαγωγής του ενδιαφερομένου στα ασυμβίβαστα του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και περί μη καταδίκης στις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 6 του ιδίου Κώδικα, η οποία ακολουθεί την παρούσα προκειμένου να είναι δυνατή η εκτύπωση και συμπλήρωσή της.
Για τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, (www.ministryofjustice.gr), όπου αναρτάται ο πίνακας επιτυχόντων, στον οποίο αναγράφονται οι  ΚΑΔ και ανανεώνεται συνεχώς.
Ο πίνακας θα είναι αναρτημένος στην Αρχική Σελίδα του Υπουργείου, στην κατηγορία
«Προκηρύξεις» και στην υποενότητα Διαγωνισμοί – Δικηγόρων.  Ακολούθως, με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στην ιστοσελίδα του Ε.Τ. (www.et.gr), επιλέγετε τη στήλη «Αναζήτηση Δημοσιευμάτων με ΚΑΔ» για να πληροφορηθείτε το ΦΕΚ διορισμού σας. Μέχρι τη δημοσίευση του ΦΕΚ στην ως άνω ιστοσελίδα, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Σε στάδιο επεξεργασίας». Μετά τη δημοσίευση ακολουθείτε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 4δ του ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει, ήτοι ορκωμοσία και εν συνεχεία εγγραφή στο μητρώο του οικείου συλλόγου, αντίστοιχα.

Παρακαλείστε να αποστείλετε το σύνολο των δικαιολογητικών σε ένα μόνο αρχείο pdf  στο οποίο ως πρώτη σελίδα να είναι η αίτηση διορισμού δικηγόρου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ