Απόφαση Οργανωτικής Επιτροπής

17/10/2022

Οργανωτική Επιτροπή                                                                                                     

Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων                

Β' Εξεταστικής Περιόδου 2022

Εφετειακής Περιφέρειας Θράκης   

Χαρ. Τρικούπη 32

69132  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                   

Αρ. πράξης 12/2022

Η Οργανωτική Επιτροπή εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων του Εφετείου Θράκης αποτελούμενη από τους:

1. Δημήτριο Ερελιάδη του Ιορδάνη, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου  Ροδόπης, (Πρόεδρος της Επιτροπής)

2. Άννα Μεμετζή  του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας

3. Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τακτικά μέλη της Επιτροπής,

η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του υπ´ αριθμ. 39/06.09.2022 πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης καθώς και η Γραμματέας της Επιτροπής κα Πολυχρονία Πάπατζη του Αναστασίου

συνήλθε σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 12.00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών εγγράφων που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους δικηγόρους, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της Β’ Εξεταστικής περιόδου έτους 2022, τη διενέργεια του πανελλήνιου διαγωνισμού δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2022, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 72/08-08-2022 απόφαση της  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ' 2039/23-08-2022 και την τροποποίηση της προκήρυξης με την υπ’ αριθμ. 77/30-08-2022 απόφαση της  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ' 2157/05-09-2022, να αποφασίσει αμετακλήτως περί της αποδοχής ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων διά ειδικώς αιτιολογημένης αποφάσεώς της, και να αποφασίσει και για λοιπά θέματα της διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων.

Κατ΄ αρχήν, η Γραμματέας της Επιτροπής παρέδωσε στoν Πρόεδρο αυτής τις   δεκαοκτώ (18) αιτήσεις συμμετοχής ισάριθμων υποψηφίων και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν σε αυτήν μέχρι και την 27η.09.2022.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις νόμιμα και εμπρόθεσμα υποβληθείσες δεκαοκτώ (18) αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι ασκήθηκαν στους Δικηγορικούς Συλλόγους  Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, και αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, αποφάσισε, ομόφωνα, να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων:

Α/AΕπώνυμο      Όνομα           ΠατρώνυμοΠρωτοδικείοΑρ.πρωτ.αίτησης  
1ΔανίδουΑναστασία – ΜαρίναΑλέξανδροςΑλεξ/πολης26/12-09-2022
2ΜολλάΝτενίζΣεμσεδήνΞάνθης27/13-09-2022
3ΠαπαδοπούλουΆνναΔημήτριοςΑλεξ/πολης28/14-09-2022
4ΙμπραχήμΦατμάΑϊτήνΡοδόπης29/14-09-2022
5ΚαπούςΙωάννηςΧρήστοςΡοδόπης30/16-09-2022
6ΠεταλωτήΑλεξάνδραΓεώργιοςΡοδόπης31/16-09-2022
7ΚιτσικίδουΜαρίαΛάζαροςΑλεξ/πολης32/20-09-2022
8ΓκελίρηΕλευθερίαΑθανάσιοςΡοδόπης33/20-09-2022
9Καρά ΜεμέτΑσλήΤαϊφούνΡοδόπης34/20-09-2022
10ΤουλάκηΑναστασίαΙωάννηςΡοδόπης36/21-09-2022
11ΜέκακαςΔημήτριοςΜαυρουδήςΞάνθης37/21-09-2022
12Παρλακίδης – ΚοτανίδηςΧαράλαμποςΒασίλειοςΔράμας38/22-09-2022
13ΚωνσταντίνουΚωνσταντίνοςΣτέργιοςΚαβάλας39/23-09-2022
14ΦουτσιτζήΜαρίαΔημήτριοςΔράμας40/23-09-2022
15ΝασοπούλουΣταματίναΠαναγιώτηςΡοδόπης41/26-09-2022
16ΤσακίρηΣωτηρίαΓεώργιοςΡοδόπης42/26-09-2022
17ΦιλιππίδουΜαργαρίταΒασίλειοςΚαβάλας43/26-09-2022
18ΤσιλΧασάνΡαμαδάνΞάνθης44/26-09-2022

Στη συνέχεια, συνετάγη πίνακας που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των  δεκαοκτώ (18) υποψηφίων, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές οριστικά και ο οποίος δημοσιεύεται διά τοιχοκολλήσεως στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Θράκης και, αποστέλλεται στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και στους οικείους  Συλλόγους προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Υποψηφίων δικηγόρων των οποίων οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2022 έγιναν δεκτές

Α/AΕπώνυμο      Όνομα           ΠατρώνυμοΠρωτοδικείοΑρ.πρωτ.αίτησης  
1ΔανίδουΑναστασία – ΜαρίναΑλέξανδροςΑλεξ/πολης26/12-09-2022
2ΜολλάΝτενίζΣεμσεδήνΞάνθης27/13-09-2022
3ΠαπαδοπούλουΆνναΔημήτριοςΑλεξ/πολης28/14-09-2022
4ΙμπραχήμΦατμάΑϊτήνΡοδόπης29/14-09-2022
5ΚαπούςΙωάννηςΧρήστοςΡοδόπης30/16-09-2022
6ΠεταλωτήΑλεξάνδραΓεώργιοςΡοδόπης31/16-09-2022
7ΚιτσικίδουΜαρίαΛάζαροςΑλεξ/πολης32/20-09-2022
8ΓκελίρηΕλευθερίαΑθανάσιοςΡοδόπης33/20-09-2022
9Καρά ΜεμέτΑσλήΤαϊφούνΡοδόπης34/20-09-2022
10ΤουλάκηΑναστασίαΙωάννηςΡοδόπης36/21-09-2022
11ΜέκακαςΔημήτριοςΜαυρουδήςΞάνθης37/21-09-2022
12Παρλακίδης – ΚοτανίδηςΧαράλαμποςΒασίλειοςΔράμας38/22-09-2022
13ΚωνσταντίνουΚωνσταντίνοςΣτέργιοςΚαβάλας39/23-09-2022
14ΦουτσιτζήΜαρίαΔημήτριοςΔράμας40/23-09-2022
15ΝασοπούλουΣταματίναΠαναγιώτηςΡοδόπης41/26-09-2022
16ΤσακίρηΣωτηρίαΓεώργιοςΡοδόπης42/26-09-2022
17ΦιλιππίδουΜαργαρίταΒασίλειοςΚαβάλας43/26-09-2022
18ΤσιλΧασάνΡαμαδάνΞάνθης44/26-09-2022

Περαιτέρω, η Επιτροπή ορίζει ότι η εξέταση εκάστου εξεταζόμενου μαθήματος θα διενεργείται σε γκρουπ των έξι (6) εξεταζομένων, με αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στο τόπο διενέργειας των εξετάσεων, ήτοι στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής και στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (1ος όροφος), ο οποίος ορίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11/2022 Πράξης της Οργανωτικής Επιτροπής, μισή ώρα προ της ενάρξεως της εξέτασης εκάστου μαθήματος, φέροντες την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να γίνει από την Γραμματέα της Επιτροπής η ταυτοποίησή τους. Οι εξεταζόμενοι κατά την διάρκεια της εξέτασης θα μπορούν να κάνουν χρήση ασχολίαστων Κωδίκων.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων ορίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11/2022 Πράξης της Οργανωτικής Επιτροπής ως εξής:

-Παρασκευή 21.10.2022 ώρα 17:00-19:00 Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία  - Σάββατο 22.10.2022 και ώρες: i) 09:00-11:00 Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, ii) 12:00-14:00 Εμπορικό Δίκαιο - Κυριακή 23.10.2022 και ώρες: i) 09:00-11:00 Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία, ii) 12:00-14:00 Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

Ο ορισμός των εξεταστών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2022 θα γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ. 73/08-08-2022 Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατόπιν της με αριθμό 87/05-10-2022 πράξης του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, κ. Δημητρίου Ερελιάδη.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
    Δημήτριος Ερελιάδης                                                  Άννα Μεμετζή
                                                                                         Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου

Η Γραμματέας

Πολυχρονία Πάπατζη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ