Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας από τον e-ΕΦΚΑ.

06/06/2023

Ενόψει της λήξης της παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας από τον e-ΕΦΚΑ με συνέπεια να βρεθούν αρκετοί συνάδελφοί μας ανασφάλιστοι, ενώ παρασχέθηκε η δυνατότητα για ασφαλιστική κάλυψη μέχρι 29.2.2024 με μόνη την καταβολή της ετήσιας εισφοράς υγείας 2022, το δικηγορικό σώμα υπενθυμίζει ως προς το άνω ζήτημα τα πάγια αιτήματά του:

1. Πραγματική επαναφορά της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις με περικοπή του μεγαλυτέρου μέρους των επιβαρύνσεων και αναστολή κάθε αύξησης στις ασφαλιστικές εισφορές για ένα τουλάχιστον χρόνο.

2. Αξιοποίηση των αποθεματικών του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης του ΟΑΕΔ Ν. 3986/2011, υπέρ των συναδέλφων δικηγόρων που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση, με επαναρτίωση του λογαριασμού, άλλως κατάργηση του χαρατσιού υπέρ ΟΑΕΔ των 120 ευρώ, λογοδοσία και επιστροφή των αποθεματικών στους ασφαλισμένους.

3. Βελτίωση των παροχών και των συντάξεών μας.

4. Θέσπιση του ενιαίου κανονισμού παροχών.

5. Κατάργηση της βεβαίωσης οφειλής εντός μηνός των τρεχουσών εισφορών και αποστολής τους στο ΚΕΑΟ χωρίς προηγούμενη ακρόαση του ασφαλισμένου και χρήση της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 101 του ν.4172/2013.

6. Εξίσωση των παροχών μητρότητας μη μισθωτών δικηγόρων με αυτές των μισθωτών ασφαλισμένων (Επίδομα μητρότητας 4 Χ 780 ευρώ αντί για 4 Χ 200 ευρώ), και χορήγηση όλων των αδειών μητρότητας, λοχείας και ανατροφής τέκνων και στις έμμισθες δικηγόρους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Περαιτέρω και ενόψει της λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας στις 31.5.2023 και χάρη στις συντονισμένες ενέργειες του Δικηγορικού Σώματος υπό τον Αντιπρόεδρο του ΔΣΑ Ανδρέα Κουτσόλαμπρο σε συνεργασία με τον Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Αλέξανδρο Βαρβέρη τον οποίο ευχαριστούμε, αποφεύχθηκαν φαινόμενα του παρελθόντος όπου χιλιάδες δικηγόροι και άλλοι ασφαλισμένοι έμεναν ανασφάλιστοι, αν και είχαν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για μια ακόμη χρονιά παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών να λάβουν ασφαλιστική ικανότητα με μόνη την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς υγείας του 2022 (ήτοι 12 μήνες Χ 55 = 660 ευρώ). Μετά την καταβολή του ως άνω ποσού στον γνωστό κωδικό RF…. που εμφαίνεται στο ειδοποιητήριο, μπορούν να ζητήσουν την απόδοση ικανότητας με ηλεκτρονικό τρόπο.

Κατόπιν των ανωτέρω:

1. Συνάδελφοι που διαπιστώνουν πως για οποιοδήποτε λόγο έχουν απωλέσει την ικανότητα, καίτοι έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις καθώς και

2. Συνάδελφοι που καίτοι οφείλουν, έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές υγείας για το 2022 (660 ευρώ) οποτεδήποτε, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά -χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα- στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην πλατφόρμα: «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών»,

και να τους αποδίδεται άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ