Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2022

09/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

                               ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2022 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους,  θα διενεργηθεί την Παρασκευή 21.10.2022, Σάββατο 22.10.2022 και Κυριακή 23.10.2022 στις έδρες των Εφετείων της χώρας. Οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται την ίδια ημέρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου, πλην των Εφετείων Πειραιά και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν από την Δευτέρα 12.9.2022 μέχρι και την Τρίτη 27.9.2022 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά τους στην Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου Θράκης, κ. Πολυχρονία Πάπατζη, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, είτε δια ζώσης  (Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής,  Χαρ. Τρικούπη 32),  είτε αποστέλλοντας αυτά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e- mail: organotikiep.dsr@gmail.com

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:   

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό άσκησης (να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ο νόμιμος χρόνος άσκησης (18μήνες).

3. Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνω ότι: α) δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων, β) έχω συμπληρώσει όλα τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή μου στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' Εξεταστικής Περιόδου έτους 2022.

4. Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση).

Σε περίπτωση κατόχων ξενόγλωσσου πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθεί και επίσημη μετάφραση του πτυχίου (από την Μεταφραστική Υπηρεσία ή από δικηγόρο).

5. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

6. Απόδειξη κατάθεσης του ποσού εξήντα (60,00) ευρώ στον υπ’ αριθ. 5011091124939 (ΙΒΑΝ GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου 2022».

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΠΑΠΑΤΖΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ