Ανακοίνωση για τις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων Α' Εξεταστικής Περιόδου 2024

03/04/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2024 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους,  θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17-5-2024, Σάββατο 18-5-2024 και Κυριακή 19-5-2024 στις έδρες των Εφετείων της χώρας. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν από 8-4-2024 μέχρι και την Τρίτη 23-4-2024 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά τους στην Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου Θράκης, κ. Βασιλική Καρδίμη, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης , είτε δια ζώσης  (Γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής  Χαρ. Τρικούπη 32),  είτε αποστέλλοντας αυτά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e- mail organotikiep.dsr@gmail.com

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:   

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό άσκησης (να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ο νόμιμος χρόνος άσκησης (18 μήνες).

3. Υπεύθυνη Δήλωση (δηλώνω ότι: α) δεν υπάγομαι στα κωλύματα και ασυμβίβαστα άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων, β) έχω συμπληρώσει όλα τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2024

4. Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση).

Σε περίπτωση κατόχων ξενόγλωσσου πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθεί και επίσημη μετάφραση του πτυχίου (από την Μεταφραστική Υπηρεσία ή από δικηγόρο).

5. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

6. Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (olomeleia.gr) του ποσού εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ, στον λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2024».

Το πρόγραμμα εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

 -Παρασκευή 17-5-2024 και ώρα 18:00-20:00 Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία - Σάββατο 18-5-2024 και ώρες: i) 09:00-11:00 Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, ii) 13:00-15:00 Εμπορικό Δίκαιο - Κυριακή 19-5-2024 και ώρες : i) 09:00-11:00 Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία, ii) 13:00-15:00 Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ