Ανακοίνωση ΔΣΡ για την προκήρυξη αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και ανάρτηση εκλογικού καταλόγου

01/10/2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή 1 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη αρχαιρεσιών Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης

Σας γνωστοποιούμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 παρ. 1,  117, (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013), ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι η Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων (50% συν ένα), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων Προέδρων την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες αυτές έχουν οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 1α (Ν 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), για να ανακηρυχθεί δικηγόρος ως υποψήφιος πρόεδρος ή σύμβουλοςπρέπει να μη συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού του με βάση το άρθρο 104 του Κώδικα, καθώς και να υποβάλει και να πρωτοκολλήσει σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι την 31η  Οκτωβρίου 2021, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος διεξαγωγής αρχαιρεσιών (100,00 Ευρώ για τους υποψηφίους Προέδρους και 30,00 Ευρώ για τους υποψηφίους Συμβούλους αρθ. 111 Ν 4194/2013 σε συνδυασμό με την από 30-9-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης).

Για την εκλογή του Προέδρου θα καταρτιστεί χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε υποψήφιο Πρόεδρο, ενώ για την εκλογή μελών του Δ.Σ., ενιαίο ψηφοδέλτιο Συμβούλων.

Η ψηφοφορία και η τυχόν επαναληπτική θα γίνει στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης από ώρα 07:00 π.μ. έως 07:00 μ.μ..

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του Δικηγόρου (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 4194/2013).

         Η Πρόεδρος                                                                    Η Γεν. Γραμματέας

Ιωάννα Χατζηαντωνίου                                                          Σοφία Μιχαλιτσούδη

Συνημμένα: Εκλογικός Κατάλογος ΔΣΡ 2021

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ