Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, Διαχειριστών Κοινωφελών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών

15/09/2022

Ακολουθεί το υπ' αριθμ. πρωτ. 210097/8-9-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα: Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, Διαχειριστών Κοινωφελών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών (αρ. 16 Ν. 4182/2013).

Δυνατότητα εγγραφής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ