Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων B΄ Eξεταστικής περιόδου 2023

10/10/2023

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 13, 18 έως 22, τον ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α208), όπως ισχύουν.
Την αριθ. πρωτ. 61/6.9.2023 απόφασή της «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β' Εξεταστικής περιόδου 2023» (ΦΕΚ Γ 2304, 2397)
Την αριθ. πρωτ. 64/13.9.2023 απόφασή της «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β" Εξεταστικής περιόδου 2023»
Το αριθ. πρωτ. 2394/26.9.2023 έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου και όλων των αναγκαίων εγγράφων και αποφάσεων, αποφάσισε:

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαρ.Τρικούπη 32, 69132 Κομοτηνή
Fax:
+30 25310 20589
Ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ-14:00μμ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ